výhody registrácie

Plač - Náreky

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nár 5, 1-22

1 Spomeň si, Hospodin, čo sa s nami stalo, pozri a viď našu potupu! 2 Naše dedičstvo dostali cudzinci, naše domy cudzozemci. 3 Stali sme sa sirotami bez otca, naše matky sú ako vdovy. 4 Vlastnú vodu pijeme za peniaze, vlastné drevo dostávame za poplatok. 5 S jarmom na šiji nás prenasledujú, sme unavení, nemáme pokoja. 6 Egyptu sme podávali ruku, aj Asýrii, aby sme sa nasýtili chleba. 7 Naši otcovia hrešili a niet ich. My pykáme za ich previnenia. 8 Vládnu nám otroci, niet nikoho, kto by nás vytrhol z ich ruky. 9 S nasadením života si obstarávame chlieb, ohrozovaní mečom z púšte. 10 Ako popraskaná pec je naša koža od horúčky z hladu. 11 Zhanobené boli ženy na Sione i panny v judských mestách. 12 Vlastnými rukami vešali kniežatá, starcom neprejavili úctu. 13 Mládenci nosia žarnov a chlapci sa potkýnajú pod nákladom dreva. 14 Starci prestali zasadať v bráne a mládenci preberať na strunách. 15 Naše srdce sa prestalo radovať, na smútok sa premenil náš tanec. 16 Spadla nám koruna z hlavy, beda nám, lebo sme zhrešili. 17 Od tohto nám zamdlelo srdce, z toho všetkého nám potemnel zrak, 18 kvôli vrchu Sion, ktorý je spustošený a preháňajú sa po ňom líšky. 19 Ty, Hospodin, tróniš naveky, tvoj trón trvá z pokolenia na pokolenie. 20 Prečo na nás stále zabúdaš a opúšťaš nás na dlhý čas? 21 Priveď nás opäť k sebe, Hospodin, a my sa vrátime. Obnov naše dni ako boli oddávna. 22 Azda si nás úplne zavrhol? Tak veľmi sa hneváš na nás?

Nár 5, 1-22

Nar 5,1 - Nadpis: "Modlitba proroka Jeremiáša" má len Vulg. Nepatrí teda k osnove.

Nar 5,6 - Asýrsko tu stojí miesto Babylonu. Babylonská ríša zdedila moc a územie po Asýrskej.

Nar 5,7 - Národné nešťastie je trest aj za hriechy predošlých pokolení.

Nar 5,8 - Otroci boli poddaní babylonského kráľa.

Nar 5,9 - Žatvu mohli zobrať len s nebezpečenstvom života.

Nar 5,13 - Hrdým židovským mladíkom dať do ruky mlynček bola veľká potupa; pozri pozn. k Iz 47,2.

Nar 5,16 - Koruna je symbol slávy.

Nar 5,21 - Rozumej: Vráť nám staré dobré časy!