výhody registrácie

Kniha proroka Barucha

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Bar 5, 1-9

1 Vyzleč, Jeruzalem, rúcho zármutku a trápenia a obleč sa naveky do ozdoby Božej slávy. 2 Odej sa do plášťa spravodlivosti, čo pochádza od Boha, daj si na hlavu čelenku slávy Večného. 3 Veď Boh všetkému, čo je pod nebom, ukáže tvoj jas. 4 Boh ti dá naveky meno Pokoj spravodlivosti a Sláva bohabojnosti. 5 Vstaň, Jeruzalem, a zastaň si na výšine, zahľaď sa na východ a pozeraj na svoje deti, ktoré sa zhromaždili na slovo Svätého od západu slnka až po jeho východ, a radujú sa, že Boh na ne pamätá. 6 Odišli od teba pešo a odvádzali ich nepriatelia, ale Boh ich privedie k tebe a v sláve budú nesení ako kráľovský trón. 7 Boh totiž prikázal, aby sa znížil každý vysoký vrch a nekonečné duny, aby sa vyplnili rokliny a zem sa vyrovnala, a Izrael aby bezpečne kráčal v Božej sláve. 8 Aj lesy a každý pôvabný strom na Boží pokyn darujú tieň Izraelovi. 9 Boh bude viesť Izrael s radosťou vo svetle svojej slávy s milosrdenstvom a spravodlivosťou, čo pochádza od neho.

Bar 5, 1-9

Bar 5,4 - O podobných menách pozri pozn. k Iz 62,4.

Bar 5,6 - "Kráľovské deti" prekladáme podľa niektorých kódexov LXX a podľa Vulg. Väčšina kódexov LXX číta: "kráľovský trón". Porov. Iz 49,22.