Hľadaný výraz: Est 13,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Mardochej sa rozpamätal na všetky Pánove diela a začal sa modliť k Pánovi:

1

mail   print   facebook   twitter