Hľadaný výraz: Est 13,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Keď som sa pýtal svojich poradcov, ako by sa to dalo uskutočniť, muž, ktorý múdrosťou a vernosťou vyniká nad ostatných a zaujíma druhé miesto po samom kráľovi, menom Aman,

1

mail   print   facebook   twitter