Hľadaný výraz: Est 13,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 A teraz, Pane, Kráľu, Abrahámov Bože, zmiluj sa nad svojím ľudom, lebo naši nepriatelia nás chcú zničiť a chcú úplne vyhubiť tvoje dedičstvo.

1

mail   print   facebook   twitter