Hľadaný výraz: Dt 15,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Daj pozor, aby ťa nenadišla bezbožná myšlienka, žeby si si povedal: »Blízko je siedmy rok úľavy« - a odvrátil by si oči od svojho chudobného brata a nepožičal by si mu, čo žiada; on by volal proti tebe k Pánovi a bol by to pre teba hriech.

1

mail   print   facebook   twitter