Hľadaný výraz: Dan 13,65, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
65 Kráľa Astyaga uložili k jeho otcom a jeho kráľovstvo prevzal Peržan Kýros.

1

mail   print   facebook   twitter