Hľadaný výraz: Dan 13,61, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
61 I pozdvihli sa proti dvom starcom, lebo ich Daniel z vlastných úst usvedčil, že vydali falošné svedectvo, a naložili s nimi, ako oni zločinne nakladali so svojím blížnym;

1

mail   print   facebook   twitter