Hľadaný výraz: Dan 13,57, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
57 Takto ste robievali dcéram Izraela a ony sa zo strachu dali s vami do reči; Júdova dcéra však nestrpela vašu neprávosť.

1

mail   print   facebook   twitter