Hľadaný výraz: Dan 13,53, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
53 keď si vynášal nespravodlivé rozsudky, utláčal nevinných a prepúšťal vinných, hoci Pán riekol: »Nevinného a spravodlivého nezabiješ!«

1

mail   print   facebook   twitter