Hľadaný výraz: Dan 13,46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
46 i zvolal veľkým hlasom: „Ja som čistý od krvi tejto (ženy).“

1

mail   print   facebook   twitter