Hľadaný výraz: Dan 13,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Joakim bol veľmi bohatý a v susedstve domu mal ovocnú záhradu; a pretože bol váženejší ako ostatní, schádzali sa k nemu Židia.

1

mail   print   facebook   twitter