Hľadaný výraz: Dan 13,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Vtedy uprostred ľudu povstali dvaja starci a položili ruky na jej hlavu.

1

mail   print   facebook   twitter